fbpx

„Psychografiki” umieszczone na www.dzieciecapsychologia.pl są przeznaczone do użytku prywatnego.
Mogą je Państwo wielokrotnie drukować, korzystać z nich podczas pracy z dziećmi, przywieszać w placówkach oraz w swoich domach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie i przesyłanie (np. mailowo) pojedynczych „psychografik” Państwa pacjentom, uczniom (np. w ramach terapii/zajęć dydaktycznych online lub pracy własnej)

Wykorzystywanie powyższych materiałów do celów szkoleniowo-dydaktycznych jest możliwe wyłącznie za moją zgodą ( zapraszam do kontaktu: dzieciecapsychologia@gmail.com )


Nie zgadzam się na jakiekolwiek przedrukowywanie, rozpowszechnianie i udostępnianie powyższych materiałów w środkach masowego przekazu.
Wyjątek stanowią zdjęcia psychografik wykonane w celach recenzenckich lub w formie prezentacji ukazującej sposób wykorzystywania materiałów podczas pracy.

Nie wyrażam zgody na umieszczenie psychografik w formie pliku do pobrania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub portalu społecznościowym. W sytuacji, gdy chcą Państwo poinformować grono swoich odbiorów o możliwości pobrania psychografik, proszę o wskazanie bezpośredniego źródła tj. www.dzieciecapsychologia.pl/kategoria/psychografiki
Wszystkie elementy graficzne, które wykorzystano podczas tworzenia niniejszych materiałów zostały przeze mnie kupione (tak, ponoszę regularne koszty tworzenia grafik, kupując legalne licencje niektórych obrazków, które na nich widzicie) lub pochodzą z bezpłatnych, legalnych źródeł. Skopiowanie i wykorzystanie jakiegokolwiek pojedynczego elementu graficznego, nawet na użytek własny, jest zabronione.

Dokonanie jakichkolwiek zmian w grafikach bez zgody autora jest zabronione.

W sytuacji złamania jakiegokolwiek punktu powyższego regulaminu i bezprawnego wykorzystania psychografiki będę wyciągała konsekwencje prawne.

W razie jakichkolwiek niejasności, zapraszam do kontaktu:
dzieciecapsychologia@gmail.com