fbpx
Regulamin sklepu internetowego www.dzieciecapsychologia.pl
§1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.dzieciecapsychologia.pl i jest prowadzony przez Paulinę Jarecką, posiadającą zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą „Pozytywka” Centrum Psychologii Dziecięcej Paulina Jarecka, ul. Opieszyn 10, 62-300 Września, NIP: 789 171 92 09
§ 2 Kontakt ze sprzedawcą:
 1. Kontakt ze sprzedawcą: sklep.dzieciecapsychologia@gmail.com
§ 3 Przedmiot sprzedaży:
 1. Sprzedaż dotyczy e-booków w formie kart pracy w formacie .pdf. Karty pracy wymagają samodzielnego wydruku
§ 4 Wymagania techniczne:
 1. Dostęp do komputera/laptopa/tabletu/smartphona z dostępem do Internetu
 2. Aktywne konto e-mail
 3. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 4. Zainstalowany program obsługujący format .pdf
§ 5 Zakupy w sklepie
 1. Ceny produktów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar i zawierają podatek.
 2. Wybrany towar należy dodać do koszyka w sklepie.
 3. Kupujący wypełnia formularz zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy kupujący chce otrzymać fakturę musi zaznaczyć tę opcję podczas wypełniania formularza. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy kupującego.
 5. Następnie kupujący wybiera formę zapłaty za towar: szybkie płatności przelewy24 lub tradycyjny przelew.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Za złożone zamówienie należy zapłacić w terminie do 5 dni roboczych.
 9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep internetowy www.dzieciecapsychologia.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. link umożliwiający pobranie e-booka
 1. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie 24 godzin po zaksięgowaniu przelewu.
 2. W sytuacji, gdy Państwo nie otrzymają zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od wysłania przelewu, proszę o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie o kontakt: sklep.dzieciecapsychologia@gmail.com
§ 6 Zasady korzystania z e-booków
 1. Zakupione i opłacone e-booki zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail w formie linku z plikiem do pobrania.
 2. W celu pobrania ebooka należy kliknąć na tytuł ebooka znajdujący pod określeniem „pobieranie”. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 3. Każdy z klientów podczas wypełniania formularza ma automatycznie zakładane konto na portalu, gdzie może się zalogować i pobrać plik.
 4. Zaleca się zapisywanie e-booków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Wszystkie e-booki oferowane przez sklep internetowy dzieciecapsychologia.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zakładce „Prawo autorskie” przy opisie produktu.
 6. Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ebooków ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem.
§ 7 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu przesłania kupującemu wiadomości e-mail z plikiem do pobrania. Sklep zwróci wówczas Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Zatem po przesłaniu wiadomości e-mail z plikiem do pobrania, konsument nie ma prawa odstąpić od umowy.
§ 8 Reklamacje
 1. Klient może zgłosić reklamacje do sklepu internetowego www.dzieciecapsychologia.pl, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-book okaże się uszkodzony
  2. w ciągu 3 dni roboczych od dokonania płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 3. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: dzieciecapsychologia@gmail.com
§ 9 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie stosuje się postanowienia regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.