fbpx

E-book Pomoce terapeutyczne myślę – czuję – działam

50,00 

 

„Pomoce terapeutyczne myślę – czuję – działam” to zestaw 105 kreatywnych, atrakcyjnych graficznie kart pracy do samodzielnego wydruku.

Materiały oparte są o założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Po zakupie otrzymasz:

– 105 kreatywnych karty pracy do samodzielnego wydruku w formacie .pdf

– Propozycje wykorzystania  kart pracy wraz z krótkim komentarzem oraz propozycje instrukcji dla dziecka

– Plik w formacie .zip , w którym znajdziesz e-book podzielony na pojedyncze pliki/strony – tak by wyświetlanie i przesyłanie materiałów do twoich uczniów i pacjentów, było jeszcze prostsze.

Opis

„Pomoce terapeutyczne myślę – czuję – działam” to zestaw 105 kreatywnych, atrakcyjnych graficznie kart pracy do samodzielnego wydruku.

Materiały oparte są o założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zostały stworzone przez certyfikowanego psychoterapeutę CBT.

Projektując karty pracy starałam się dostarczyć narzędzi dotykających najczęstszych, najbardziej fundamentalnych obszarów, które pojawiają się podczas pracy terapeutycznej z dziećmi.

W ten sposób powstało 105 kart pracy, które, mam nadzieję, w przyjazny i przystępny sposób pomogą wprowadzić dzieci w przestrzeń, która wyjaśnia jak ważne są nasze myśli, emocje i zachowanie.

W mojej ocenie część materiałów może być wykorzystywana w pracy z dziećmi od około 6. roku życia, część została stworzona z myślą o starszych dzieciach i nastolatkach. Chcę jednak podkreślić, że nie ma tutaj uniwersalnej granicy wiekowej, ponieważ jest ona zależna od indywidualnych możliwości dziecka.
Wiele z omawianych obszarów (np. reakcje fizjologiczne w lęku/złości; elementy modelu ABC) opracowane są w trzech wersjach: dla młodszych dzieci (wykorzystujące przyjazne, symboliczne grafiki)  oraz dla starszych dzieci i nastolatków (oparte na postaciach z uwzględnieniem podziału na płeć).

Pomoce terapeutyczne mają bardzo szerokie zastosowanie.

Specjaliści pracujący z dziećmi znajdą tutaj treści, które mogą być wsparciem w obszarze:

– nawiązywania relacji z dzieckiem

– diagnozy umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji oraz odróżniania od siebie myśli, emocji i zachowania

– konceptualizacji problemu dziecka

– psychoedukacji w zakresie wzajemnego wpływu na siebie myśli, emocji i zachowania

– wzmacniania kompetencji emocjonalnych

– doskonalenia umiejętności monitorowania myśli

– pracy poznawczej (min. rozpoznawanie zniekształceń poznawczych, myślenie zrównoważone)

– poznawania i wzmacniania strategii radzenia sobie z emocjami

– doskonalenia technik relaksacyjnych

– podsumowywania procesu terapeutycznego

Materiały są także doskonałym narzędziem dla rodziców, którym zależy na kreatywnym rozwoju kompetencji emocjonalnych swoich dzieci. Mogą być także pomocą w stworzeniu przyjaznej przestrzeni podczas rozmów o problemach, trudnościach i zmartwieniach.

Po zakupie otrzymasz:

– 105 kreatywnych karty pracy do samodzielnego wydruku w formacie .pdf

– Propozycje wykorzystania kart pracy wraz z krótkim komentarzem oraz propozycje instrukcji dla dziecka

– Plik w formacie .zip , w którym znajdziesz e-book podzielony na pojedyncze pliki/strony – tak by wyświetlanie i przesyłanie materiałów do twoich uczniów i pacjentów, było jeszcze prostsze.

Informacje dodatkowe

produkt elektroniczny pdf

Prawa autorskie

Powyższe materiały są przeznaczone do użytku prywatnego. 

Mogą je Państwo wielokrotnie drukować oraz wykorzystywać w pracy z dziećmi. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie i przesyłanie (np. mailowo) pojedynczych kart pracy Państwa pacjentom, uczniom (np. w ramach terapii/zajęć dydaktycznych online lub pracy własnej).

Nie zgadzam się na jakiekolwiek przedrukowywanie, rozpowszechnianie i udostępnianie poniższych materiałów w środkach masowego przekazu.

Wyjątek stanowią zdjęcia kart pracy/ materiałów wykonane w celach recenzenckich lub w formie prezentacji ukazującej sposób wykorzystywania materiałów podczas pracy.

Wykorzystywanie publikacji lub jej fragmentów do celów szkoleniowo-dydaktycznych jest możliwe wyłącznie za moją zgodą.