fbpx
Posted inpolecam

Polecam: „Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie.”

„Przywiązanie jest to pierwotna więź, w ramach której dziecko znajduje bezpieczeństwo i zaspokojenie. Zdrowy rozwój tejże relacji przyczynia się do ogólnego zdrowego rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego, a bezpieczne przywiązanie pozostaje czynnikiem chroniącym na całe życie. Wczesne przywiązanie jest do tego stopnia niezbędne do naszego rozwoju, że zdrowe przywiązanie uznaje się za podstawowe prawo człowieka”
Chris Taylor

Wczesna bezpieczna relacja z opiekunem ma ogromną MOC. Niestety jej brak- doświadczanie cierpienia, traumy u dziecka pozostawia ogromne konsekwencje. Dziecko zmaga się ze skutkami krzywdy przez całe swoje dalsze życie. Na szczęście można to zmienić. Dzięki interwencjom i pracy dorosłych możliwy jest powrót do zdrowego funkcjonowania, do wiary w bezpieczeństwo i miłość ze strony najbliższych opiekunów.
Gdybym miała określić w dwóch słowach, o czym jest książka, którą Wam dzisiaj polecam, odpowiedziałabym: o zrozumieniu i nadziei.
To lektura, która pokazuje, że nawet największą traumę, krzywdę, ranę można wyleczyć… bezpieczną relacją.

Zapraszam Was do przeczytania recenzji książki Chrisa Taylora „Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie.”

Wprowadzenie

Dziecko od chwili narodzin zaczyna budować ze swoimi rodzicami więź. Opieka, miłość, elastyczne reagowanie na potrzeby dziecka pozwalają mu dorastać w przekonaniu, że jest bezpieczne. Z czasem, dzięki zdrowej relacji z opiekunem, zaczyna doświadczać siebie i otaczającego świata, co daje mu przestrzeń do rozwoju we wszelkich najważniejszych sferach. 

Relacja, która rozwija się między dzieckiem, a jego opiekunem to przywiązanie. To w jaki sposób dziecko doświadcza relacji z opiekunem w początkowym okresie życia kształtuje styl przywiązania, będący wzorcem budowania relacji w przyszłości.
Gdy dziecko doświadcza miłości, bezpieczeństwa i prawidłowych reakcji na potrzeby z relacji czerpie przyjemność, czułość i bliskość. Ufa innym i z czasem ufa sobie.
Natomiast gdy zamiast powyższych doświadcza nieprawidłowych reakcji na potrzeby, przemocy, zaniedbania radzi sobie tak jak potrafi, chce przetrwać, ucząc się trwałych nieprawidłowych reakcji emocjonalnych i społecznych (więcej na ten temat pisałam tutaj).

Czytając powyższe wprowadzenie mówiące o znaczeniu przywiązania oraz o skutkach nieprawidłowej więzi z opiekunem pojawia się pytanie: co jeśli dziecko doświadczyło traumy? Co dalej? Z odpowiedzią na nie przychodzi, kolejny raz, Chris Taylor wraz ze swoją najnowszą książką.
Znajdziecie w niej szereg aktualnych i cennych informacji na temat przywiązania (w tym także i zaburzeń przywiązania) oraz traumy rozwojowej i ich wpływu na życie i funkcjonowanie dziecka. Obszerny opis i wyjaśnienie tych aspektów prowadzi do jednego- do zrozumienia.
To właśnie na zrozumieniu opiera się zaproponowany przez autora model pomocowy dla dzieci, które we wczesnych relacjach przywiązaniowych doświadczyły traumy.

Model zdrowienia

Chris Taylor opisuje w swojej książce autorski model pomocy dzieciom i młodzieży, które we wczesnym okresie swojego życia doświadczyły cierpienia i traumy, co spowodowało złożone i trwałe konsekwencje w zakresie ich dalszego rozwoju emocjonalnego i społecznego. 

Model MPT- podejście mentalizowania do opieki opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie koncentruje się przede wszystkim na zrozumieniu dziecka- dokładnie jego umysłu, sposobu postrzegania świata z uwzględnieniem wiedzy na temat wpływu traumy, zaburzonej relacji przywiązaniowej i połączenia powyższych z poznawaniem i rozumieniem obecnego funkcjonowania dziecka.
Autor pokazuje w jaki sposób sprawować leczącą opiekę nad dzieckiem.

Dzieci z historią traumy zachowują się w trudny, niezrozumiały dla nas sposób ponieważ często odtwarzają sytuacje, w których doświadczyły cierpienia oraz chronią się w jedyny dostępny dla siebie sposób, którego się nauczyły. Taylor podkreśla, że skupienie się wyłącznie na eliminowaniu niepożądanych zachowań, kontrolowaniu ich przeważnie przynosi odwrotne skutki. 

Model podkreśla, że obserwowane trudności dziecka mają służyć przede wszystkim za informację o sposobie, w jaki zorganizowało ono sobie rzeczywistość.
Dziecko ma być w centrum, a praca nakierowana jest na rozwój i dobrostan.
Istotne jest dostrojenie się do potrzeb dziecka (które jest możliwe, gdy…zrozumiemy), modelowanie bezpiecznej relacji i dostarczenie bazy, z której dziecko może doświadczać i uczyć się nowego, bezpiecznego życia.
Co istotne: aby możliwe było zdrowienie (i uzdrowienie) ze skutków traumy, konieczne jest stworzenie całej bezpiecznej sieci społecznej, składającej się z ważnych kompetentnych dorosłych- rodziców/opiekunów dziecka, rodziny, nauczycieli i terapeuty. Współdziałanie i otoczenie dziecka wielostronnym wsparciem pozwala na stworzenie dziecku bezpiecznej i wspierającej przestrzeni do dalszego rozwoju.

Czytając książkę, cały czas przyświeca myśl: „najważniejsze jest zrozumienie”, będące niezbędnym krokiem do pomocy dzieciom ze zdezorganizowanym stylem przywiązania.
Jeżeli poszukujecie schematu jak działać- nie znajdziecie go tutaj. Model MPT stanowi przede wszystkim ramy pracy z dzieckiem. To ramy, w które opiekunowie, terapeuci „wkładają” wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z zaburzeniem przywiązania i z traumą (wiedzę, którą w dużej dawce znajdziecie w środku) uwzględniając funkcjonowanie i historie odrębnego, wyjątkowego dziecka. To książka, która uczy rozumienia, pokazując i opisując konkretne interwencje i umiejętności sprawowania empatycznej opieki, która leczy.

Podsumowując:

„Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie.” Chrisa Taylora to lektura, do której zachęcam wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi oraz rodziców i opiekunów dzieci ze zdezorganizowanym stylem przywiązania.
To książka, która dostarcza wyczerpującej wiedzy na temat: przywiązania, traumy, pracy terapeutycznej oraz codziennej opieki dzieci, które we wczesnych relacjach przywiązaniowych doświadczyły skrzywdzenia i cierpienia. 
To książka, która wielokrotnie zatrzymuje i przypomina, że za trudnymi zachowaniami zawsze kryje się mały, przerażony i skrzywdzony człowiek- skrzywdzony przez tych, którzy powinni kochać i chronić… 
To książka o mocy zrozumienia.
To książka o nadziei.
To książka o relacji, miłości i bezpieczeństwie, które ratują życie.

Komentarz (1)

  1. Dziekuje za polecenie! Jeszcze nie czytałam ale po Twojej recenzji mam nadzieje, że ta książka pozwoli mi bardziej zrozumiem wyzwanie w związku z planowana adopcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *